ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ

 • നോൺ-കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് നെറ്റി തെർമോമീറ്റർ

  നോൺ-കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് നെറ്റി തെർമോമീറ്റർ

  • നോൺ-കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് നെറ്റി തെർമോമീറ്റർ
  • ശരീരവും വസ്തുവും രണ്ട് മോഡലുകൾ
  • നിങ്ങളുടെ താപനില സൂചിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലുള്ള ബാക്ക്ലൈറ്റ്
  • ℃/℉ മാറാൻ കഴിയും
  • വേഗതയേറിയതും കൃത്യവും
  • ആശുപത്രി, വീട്, ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ, ബസ് സ്റ്റേഷൻ, എയർപോർട്ട്, ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു